×

Tulburarea bipolară constituie o povară importantă pentru pacienții care suferă de această boală. Pe de altă parte și persoanele care îngrijesc pacienți cu tulburare bipolară (sau alte boli psihice severe) trăiesc anumite experiențe care pot fi reunite și ele sub denumirea de povară (“burden”).

Această povară se referă la dificultățile și problemele care pot afecta aparținătorilor pacienților psihiatrici. Printre cele mai importante consecințe asupra sănătătii și vieții aparținătorilor se numără și un nivel crescut de stres, precum și un risc crescut de depresie.

În cazul tulburării bipolare, natura episodică a acesteia face ca impactul asupra aparținătorilor să fie considerabil. Episoadele de boală au un impact foarte dăunător asupra carierei pacientului, asupra relațiilor profesionale, sociale și familiale ale acestuia, asupra situației financiare, asupra funcționării sociale în general. Un aspect important îl reprezintă posibilele consecințe negative care pot decurge din agresivitatea frecvent întâlnită la pacienții cu manie.

Impactul asupra familiei poate fi grav

Impactul tulburarii bipolare asupra familiei poate fi grav

Important este și faptul că pacienții cu tulburare bipolară prezintă deseori simptome interepisodice de intensitate mai mică dar cu impact semnificativ asupra funcționării psihosociale, care se corelează cu impactul asupra familiei.

Grija manifestată de cei din jurul unui astfel de pacient este corelată cu educația, cultura și mediul social din care familia respectivă face parte. În general aparținătorii sunt implicați în îngrijirea unui pacient în contextul unor relații de bună calitate și/sau datorită sentimentelor de datorie față de acesta.  

Atunci când se încearcă evaluarea impactului asupra aparținătorilor trebuie să se tină cont de mai multe aspecte

  • natura relațiilor (așa cum este percepută de profesioniști)
  • contextul social și cultural
  • perspectiva aparținătorilor (modul în care percep ei relația cu pacientul)
  • modul în care aparținătorii înțeleg boala psihică
  • experiențele și așteptările aparținătorilor fată de serviciile medicale.

Atunci când se efectuează evaluarea impactului asupra persoanei care îngrijeşte un pacient psihiatric, printre consecinţele cel mai des invocate se numără: tulburările de comportament, pierderile economice (pierderea serviciului, scăderea veniturilor), problemele psihologice legate de sentimentul de pierdere şi de schimbare a relaţiilor cu persoana bolnavă, consecinţele sociale (diminuarea interacţiunilor sociale, izolarea).

Povară  percepută ca fiind cel mai greu de suportat, de către parteneri, s-a referit la igiena deficitară, iritabilitatea, retragerea socială a pacienților. În acest sens, episoadele depresive sunt mai greu tolerate de către aparținători.  

Impactul asupra statutului economic

Impactul tulburarii bipolare asupra statutului economic

Povara tulburări bipolare se referă la impactul psihologic, dar și economic asupra aparținătorilor. Familia pacienților cu boli psihice majore, inclusiv tulburarea bipolară, are cheltuieli mari și totodată venituri reduse datorită scăderii funcționării și a randamentului profesional atât al pacienților cât și al celor care îi îngrijesc.

Impactul economic este datorat unor factori multipli. Printre factorii mai evidenți se numără cheltuielile făcute pentru a asigura susținerea pacientului cu tulburare bipolară. Pe de altă parte, persoana care îngrijește un pacient cu tulburare bipolară poate fi nevoită să își ia mai mult concediu, să lucreze cu jumătate de normă, să refuze poziții care ar cere o mai mare disponibilitate din partea lor.

Partenerii pacienților cu tulburare bipolară invocă probleme practice referitoare la faptul că trebuie să renunțe la serviciu, scăderea veniturilor, restrângerea vieții sociale. Dintre problemele de natură psihologică se remarcă un sentiment de pierdere și pierdere a echilibrului relației.   

Intervenții menite să diminueze impactul asupra aparținătorilor

Interventii menite sa diminueze impactul tulburarii bipolare asupra apartinatorilor

Diminuarea poverii resimțite de aparținători se bazează pe o triadă:

  • informație
  • psihoeducatie – cum să acționeze, ce să facă, la cine să apeleze
  • susținere – terapii suportive

Aceste trei obiective vizează atât pacienții cât și aparținătorii.

În cazul famililor pacienților cu tulburare bipolară (ca și în cazul celor cu schizofrenie) există un nivel crescut al emoțiilor exprimate (EE). Acestea sunt reprezentate de atitudini critice, ostile sau de implicare emoțională excesivă.

De aceea psihoeducația, precum și anumite forme de psihoterapie de familie s-au dovedit a fi extreme de utile.

Go Top