×

Scalele de evaluare depresiei au ca scop măsurarea severităţii tulburării sau măsurarea gradului de funcţionare a subiectului. Acestea pot fi completate de către subiect sau de către un evaluator – medic, psihoterapeut; cu experienţă în domeniul respectiv.

Scalele constituie evaluări obiective, însă cele de autoevaluare, au un grad de subiectivism. Scalele de autoevaluare prezintă avantajul legat de timp şi totodată oferă în cel mai înalt grad informaţii referitoare la experienţa persoane respective.

Mai jos, sunt cele mai folosite scale pentru autoevaluarea depresiei.

Scala de anxietate și depresie HADS

Scala de anxietate și depresie HADS

Scala de anxietate şi depresie HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) este un instrument de autoevaluare, care conţine două subscale:

 • pentru evaluarea anxietăţii
 • pentru evaluarea depresiei

Ambele subscale conțin 7 întrebări, iar scorurile celor două subscale sunt înregistrate separat. Scala de anxietate şi depresie HADS este uşor de aplicat, bine primită de către subiecţi, s-a dovedit a avea performanţe bune în evaluarea severităţii simptomatologiei la persoane cu afecţiuni somatice, psihiatrice, precum şi în populaţia generală.

Scala de anxietate şi depresie HADS este tradusă în toate limbile europene şi în multe limbi asiatice şi africane. Pentru a completa această scală este necesar un interval scurt de timp, măsurabil în mai puțin de 5 minute.

Scala de depresie Zung

Scala de depresie Zung

Scala de depresie Zung (Zung Self-Rating Depression Scale) este o scală de autoevaluare, care conţine 20 de itemi referitori la depresie. De menţionat că 4 dintre aceştia se referă la simptome somatice.

Este o scală scurtă, simplă, uşor de administrat unde se cere pacienţilor să evalueze fiecare item corespunzător cu starea lor la momentul respectiv. Pentru fiecare item sunt patru variante de răspuns, echivalente unor grade diferite de severitate legate de frecvenţa apariţiei simptomelor: rar sau niciodată, uneori, destul de des, foarte des sau totdeauna.

Evaluarea este cantitativă şi transversală.

Inventarul de depresie Beck

Inventarul de depresie Beck

Inventarul de depresie Beck (Beck Depression Inventory) este o scală de autoevaluare care îşi propune măsurarea simptomelor şi atitudinilor caracteristice ale depresiei, deci o evaluare cantitativă. Instrumentul reflectă teoria cognitivă asupra depresiei.

Scale aplicate de către un evaluator

Scale aplicate de către un evaluator

Rezultatele care vin din scalele de autoevaluare au o componentă subiectivă puternică. De asemenea, este recomandat ca aceste scale să fie completate împreună cu psihoterapeutul sau să se parcurgă o scală care va fi evaluată de către medic.

Scala de evaluare a depresiei Hamilton

Scala de evaluare a depresiei Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale) reprezintă standardul pentru scalele de depresie, neavând rival în psihiatria generală. Este cea mai utilizată scală pentru descrierea gradului de severitate şi cum decurge evoluţia sub tratament, precum şi ca referinţă pentru alte instrumente.

Hamilton îşi descrie scala de depresie ca un instrument pentru evaluarea simptomelor pacienţilor diagnosticaţi cu depresie şi nu ca instrument diagnostic. Cea mai utilizată  versiune este cea cu 17 itemi.

Scala de evaluare a depresiei Montgomery-Åsberg

Scala de evaluare a depresiei Montgomery-Åsberg (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) a fost construită pentru a fi sensibilă la schimbare, adică pentru a măsura efectul tratamentului. Această scală este orientată cu precădere asupra simptomelor psihice, spre deosebire de Scala de depresie Hamilton. Lipsa itemilor referitori la simptomele somatice o recomandă la persoanele depresive cu afecţiuni somatice.

Diagnosticul depresiei se pune atunci când se prezintă două simptome majore și patru minore, concomitent, pentru o perioadă de cel puțin două săptămâni. În cazul în care experimentați sau recunoașteți la o persoană apropiată depresia, apelați la ajutorul unui medic psihiatru.

În diagnosticarea depresiei există mai multe scale de evaluare, fiecare dintre acestea fiind compusă dintr-o listă de simptome, fiecare simptom fiind analizat pe baza unor reguli exacte.   

Principalele simptome ale depresiei sunt:

 • stare depresivă (simptom major)
 • pierderea interesului și a plăcerii pentru activități care înainte erau apreciate (simptom major)
 • schimbări ale apetitului
 • dereglarea somnului
 • agitație sau retard psihomotor
 • scăderea energiei, oboseală și epuizare fizică
 • senzația de inutilitate și vină
 • scăderea capacității de concentrare și de procesare a informațiilor
 • gânduri recurente de moarte sau suicid

Scale de autoevaluare

Scale de autoevaluare

O scală de evaluare a tulburării de dispoziție este un instrument medical de măsurare a intensității episodului depresiv, ce conține cuvinte și fraze descriptive, care indică severitatea simptomelor depresive.

Atunci când se completează o scală de autoevaluare, cum este HADS, componenta subiectivă este foarte pronunțată. Este recomandat ca scală HADS să se parcurgă o data cu psihoterapeutul, pe lângă celalalte scale de evaluare care poate să le pună în practică specialistul.

Scala de evaluare a tulburării de dispoziție (chestionar de stabilire a nivelului episodului depresiv) conține o listă de simptome specific depresiei și comorbidităților, fiecare dintre aceste simptome fiind notate în funcție de un set clar de reguli.

Scala de evaluare este repetată la finalul tratamentului pentru a se evalua evoluția pacientului.

Există 2 tipuri de scale de evaluare:

 • clinice, completate de specialist
 • individuale, completate de pacient

Scala Hamilton

Testele de evaluare pe care le putem face singuri conțin o listă de întrebări cu variante de răspuns cu “Da” sau “Nu” și scale vizuale de analiză – precum cele folosite pentru evaluarea durerii – bifarea nivelului durerii de la 1 la 10, 10 reprezentând intensitatea maximă.

Testele clinice de evaluare sunt mult mai complexe, iar rezultatele nu pot fi evaluate fără ajutorul unui specialist.   

HAM-D sau HDRS (Scala Hamilton)

Acest chestionar monitorizează severitatea simptomelor depresiei, dar și schimbările în evoluția tulburării. Testul este realizat dintr-un mix de simptome specifice depresiei cu simptome ale anxietății și simptome ale altor afecțiuni.

Limitările acestui test sunt date de lipsa simptomelor atipice ale depresiei (ex: hipersomnia, hiperalgia etc.)  

Interpretarea testului

 • peste 25 puncte – indică o depresie severă
 • între 16 și 25 – depresie moderată
 • între 8 și 15 – depresie ușoară
 • sub 7 – un scor acceptat ca făcând parte din limita normală

MADRS (Scala Montgomery-Asberg)

Durata testului are 5-10 minute și are ca scop stabilirea simptomatologiei depresive și schimbările înregistrate după tratament cu medicație antidepresivă.

Interpretarea testului

 • peste 30 puncte – indică depresie severă
 • între 22 și 28/30 – depresie moderată
 • între 13 și 21 – depresie ușoară
 • între 10 și 12 – limita între lipsa depresiei și apariția unei forme ușoare de depresie
 • sub 10 – remisie

De ce folosim scale de evaluare?

De ce folosim scalele de autoevaluare

Nu există un marker biologic care să indice depresia, singura modalitate de măsurare a intensității și evoluției depresiei este cu ajutorul unui scale de evaluare. Scala de evaluare nu este o modalitate unică de diagnostic și nu este niciodată folosită singular pentru a se stabili un diagnostic sau pentru a înlocui evaluarea clinică.

Scalele de evaluare disponibile sunt utile în măsurarea severității afecțiunii și reprezintă o modalitate de măsurare a eficacității tratamentului.    

Dacă ești interesat care sunt cele mai folosite scale de evaluare, poți citi mai multe aici.

Go Top