Marime text: A A A
Print

Scale de evaluare a depresiei

4.07 avg. rating (81% score) - 15 votes

Scale de evaluare a depresiei

Scalele de evaluare a depresiei au ca scop măsurarea severităţii tulburării sau măsurarea gradului de funcţionare a subiectului.

Scalele pot fi completate de către subiect (autoevaluare) sau de către un evaluator (clinician, cercetător) cu experienţă în domeniul respectiv.

Scalele constituie evaluări obiective, însă cele de autoevaluare, au un grad de subiectivism. Scalele de autoevaluare prezintă avantajul legat de timp şi totodată oferă în cel mai înalt grad informaţii referitoare la experienţa subiectului însuşi. Iată o scurtă prezentare a celor mai folosite scale în evaluarea depresiei.

Scale de autoevaluare

  • Scala de anxietate şi depresie HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) este un instrument de autoevaluare, care conţine două subscale, una pentru evaluarea anxietăţii (şapte itemi) şi una pentru evaluarea depresiei (şapte itemi). Scorurile celor două subscale sunt înregistrate separat.Scala de anxietate şi depresie HADS este uşor de aplicat, bine primită de către subiecţi, s-a dovedit a avea performanţe bune în evaluarea severităţii simptomatologiei la persoane cu afecţiuni somatice, psihiatrice, precum şi în populaţia generală.Scala de anxietate şi depresie HADS este tradusă în toate limbile europene şi în multe limbi asiatice şi africane.Pentru a completa această scală este necesar un interval de timp scurt (câteva minute).
  • Scala de depresie Zung (Zung Self-Rating Depression Scale) este o scală de autoevaluare, care conţine 20 de itemi referitori la depresie. De menţionat că 4 dintre aceştia se referă la simptome somatice. Este o scală scurtă, simplă, uşor de administrat. Se cere pacienţilor să evalueze fiecare item corespunzător cu starea lor la momentul respectiv. Pentru fiecare item sunt patru variante de răspuns, echivalente unor grade diferite de severitate legate de frecvenţa apariţiei simptomelor: rar sau niciodată, uneori, destul de des, foarte des sau totdeauna. Evaluarea este cantitativă şi transversală.
  • Inventarul de depresie Beck (Beck Depression Inventory) este o scală de autoevaluare care îşi propune măsurarea simptomelor şi atitudinilor caracteristice ale depresiei, deci o evaluare cantitativă. Instrumentul reflectă teoria cognitivă asupra depresiei.
  • Scala de evaluare Caroll (Caroll Rating Scale) este o versiune de autoevaluare derivată din Scala de depresie  Hamilton.

Scale aplicate de către un evaluator

  • Scala de evaluare a depresiei Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale) reprezintă „golden standard”-ul pentru scalele de depresie, neavând rival în psihiatria generală. Este cea mai utilizată scală pentru descrierea gradului de severitate şi evoluţia sub tratament, precum şi ca referinţă pentru alte instrumente. Hamilton îşi descrie scala de depresie ca un instrument pentru evaluarea simptomelor pacienţilor diagnosticaţi cu depresie şi nu ca instrument diagnostic. Cea mai utilizată  versiune este cea cu 17 itemi.
  • Scala de evaluare a depresiei Montgomery-Åsberg (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) a fost construită pentru a fi sensibilă la schimbare, adică pentru a măsura efectul tratamentului. Această scală este orientată cu precădere asupra simptomelor psihice, spre deosebire de Scala de depresie Hamilton. Lipsa itemilor referitori la simptomele somatice o recomandă la persoanele depresive cu afecţiuni somatice.
4.07 avg. rating (81% score) - 15 votes