Scalele de evaluare depresiei au ca scop măsurarea severităţii tulburării sau măsurarea gradului de funcţionare a subiectului. Acestea pot fi completate de către subiect sau de către un evaluator – medic, psihoterapeut; cu experienţă în domeniul respectiv.

Scalele constituie evaluări obiective, însă cele de autoevaluare, au un grad de subiectivism. Scalele de autoevaluare prezintă avantajul legat de timp şi totodată oferă în cel mai înalt grad informaţii referitoare la experienţa persoane respective.

Mai jos, sunt cele mai folosite scale pentru autoevaluarea depresiei.

Scala de anxietate și depresie HADS

Scala de anxietate și depresie HADS

Scala de anxietate şi depresie HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) este un instrument de autoevaluare, care conţine două subscale:

  • pentru evaluarea anxietăţii
  • pentru evaluarea depresiei

Ambele subscale conțin 7 întrebări, iar scorurile celor două subscale sunt înregistrate separat. Scala de anxietate şi depresie HADS este uşor de aplicat, bine primită de către subiecţi, s-a dovedit a avea performanţe bune în evaluarea severităţii simptomatologiei la persoane cu afecţiuni somatice, psihiatrice, precum şi în populaţia generală.

Scala de anxietate şi depresie HADS este tradusă în toate limbile europene şi în multe limbi asiatice şi africane. Pentru a completa această scală este necesar un interval scurt de timp, măsurabil în mai puțin de 5 minute.

Scala de depresie Zung

Scala de depresie Zung

Scala de depresie Zung (Zung Self-Rating Depression Scale) este o scală de autoevaluare, care conţine 20 de itemi referitori la depresie. De menţionat că 4 dintre aceştia se referă la simptome somatice.

Este o scală scurtă, simplă, uşor de administrat unde se cere pacienţilor să evalueze fiecare item corespunzător cu starea lor la momentul respectiv. Pentru fiecare item sunt patru variante de răspuns, echivalente unor grade diferite de severitate legate de frecvenţa apariţiei simptomelor: rar sau niciodată, uneori, destul de des, foarte des sau totdeauna.

Evaluarea este cantitativă şi transversală.

Inventarul de depresie Beck

Inventarul de depresie Beck

Inventarul de depresie Beck (Beck Depression Inventory) este o scală de autoevaluare care îşi propune măsurarea simptomelor şi atitudinilor caracteristice ale depresiei, deci o evaluare cantitativă. Instrumentul reflectă teoria cognitivă asupra depresiei.

Scale aplicate de către un evaluator

Scale aplicate de către un evaluator

Rezultatele care vin din scalele de autoevaluare au o componentă subiectivă puternică. De asemenea, este recomandat ca aceste scale să fie completate împreună cu psihoterapeutul sau să se parcurgă o scală care va fi evaluată de către medic.

Scala de evaluare a depresiei Hamilton

Scala de evaluare a depresiei Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale) reprezintă standardul pentru scalele de depresie, neavând rival în psihiatria generală. Este cea mai utilizată scală pentru descrierea gradului de severitate şi cum decurge evoluţia sub tratament, precum şi ca referinţă pentru alte instrumente.

Hamilton îşi descrie scala de depresie ca un instrument pentru evaluarea simptomelor pacienţilor diagnosticaţi cu depresie şi nu ca instrument diagnostic. Cea mai utilizată  versiune este cea cu 17 itemi.

Scala de evaluare a depresiei Montgomery-Åsberg

Scala de evaluare a depresiei Montgomery-Åsberg (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) a fost construită pentru a fi sensibilă la schimbare, adică pentru a măsura efectul tratamentului. Această scală este orientată cu precădere asupra simptomelor psihice, spre deosebire de Scala de depresie Hamilton. Lipsa itemilor referitori la simptomele somatice o recomandă la persoanele depresive cu afecţiuni somatice.

Articol redactat de Mihai Bran, Medic Psihiatru si Psihoterapeut.

Uneori depresia sau tulburările de anxietate pot trece neobservate. Nu aștepta prea mult. Testează-te acum!
*Scala HADS este un instrument de screening validat științific.